Latest Winner List:- || Dina Nath Singh    9653****337    2500000 || Kalu Ray    9811****239    2500000 || Kunnathumaddam Rajababuu    9347****976    2500000 || Sib naryan koiri    9957****135    2500000 || Anand Kumar Verma    9779****086    2500000 || Arvinder kumar    9813****532    2500000 || Amit Halder    7595****118    2500000 || Vijay meshram    9049****488    2500000 || Amber bhadur    9863****328    2500000 || Rahul s solnki    8155****470    2500000 || Md Abdullah    1761****940    2500000 || MD Rana    1774****338    2500000 || Sagar Rai    7412****258    2500000 || chintamani chobe    6355****090    2500000 || Lalji.yadav    8377****052    2500000 || Sanu Kumar Sah    9817****629    2500000 || Aditya kumar singh    7091****262    2500000 || SYED ANWAR    9263****012    2500000 || dhana raju    8555****006    2500000 || Virendra kumsr    9465****918    2500000 || MD Mizanur Rahman    1725****238    2500000 || SushantaBiswas    8768****435    2500000 || Md. Ahasan ullah tusar    1634****244    2500000 || Khemrajthapa    8091****545    2500000 || Hari Singh    9680****671    2500000 || Bijaya Kumar Mohapatra    9178****963    2500000 || Keshaorao Wasnik    9819****708    2500000 || Satish vaman    7499****799    2500000 || Ram niwas 7310611373    7310****373    2500000 || jelting Momin    7005****923    2500000 || MILIND DATTA NAIK    7276****946    2500000 || Rajeshbaebagvanbar    6355****675    2500000 || Priti devi    6396****695    2500000 || Rahmat ali    8281****730    2500000 || Pawan Kumar    8005****987    2500000 || Manoj Kumar    9560****364    2500000 || Kamlesh dubey    6268****292    2500000 || Niraj katare    9329****721    2500000 || Prem tiwari    7503****910    2500000 || Paramjit kaur    9814****367    2500000 || prasanta Kumar bhunia    8001****952    2500000 || Vishnu sharma    9258****591    2500000 || Shashi Bhushan Singh    9709****521    2500000 || Ramsnehishukla    9022****045    2500000 || Ramesh paswan    7574****417    2500000 || Man bahadur    9806****491    2500000 || Rano devi    7018****298    2500000 || mond shafi khan    7780****272    2500000 || M Shakil    0132****312    2500000 || Sofiqur lslam Jod    1889****235    2500000